Ek Ishq Ek Rooh


Ek Ru Ru Ru Ru Ek Ek Ru Ru Ru Ru Ek Ek Ishq Ek Rooh . Ek Ishq Ek Rooh . Dovain Midhake Banonde Aashiq Nu . Dovain Midhake Banonde Aashiq Nu . Dovain Midhake Banonde Aashiq Nu . Dovain Midhake Banonde Aashiq Nu . Pahlan Rooh Girftar Kardi . Pahlan Rooh Girftar Kardi . Ishq Denda Saza Aashiqan Nu . Ishq Denda Saza Aashiqan Nu . Ishq Denda Saza Aashiqan Nu . Ishq Denda Saza Aashiqan Nu . Ishq Di Qaid Qayamat Hai . Ishq Di Qaid Qayamat Hai . Ishq Di Qaid Qayamat Hai . Ishq Di Qaid Qayamat Hai . Qayamat Hai . Ho - Bakshda Naiyon Ae Kisey Nu . Bakshda Naiyon Ae Kisey Nu . Bakshda Naiyon Ae Kisey Nu . Bakshda Naiyon Ae Kisey Nu . Ishq Naeein Disda Har Kisey Nu . Ishq Naeein Disda Har Kisey Nu . Ishq Naeein Disda Har Kisey Nu . Ishq Naeein Disda Har Kisey Nu . Har Kisey Nu . Deed Hundi Ishq Di Pagal Nu . Deed Hundi Ishq Di Pagal Nu . Deed Hundi Ishq Di Pagal Nu . Deed Hundi Ishq Di Pagal Nu . Paa a a a a gal Nu . Gal Nu . Ho Gal Nu . Rab Di Gal Nu . Rab Di Gal Nu . Rab Di Gal Nu . Rab Di Gal Nu . Rab Di Gal Nu Jehra Samajh Gaya aaaa . Rab Di Gal Nu . Rab Di Gal Nu . Samajh Gaya aaaasaaa . Samajh Gaya aaasaa Rab Di Gal Nu . Rab Di Gal Nu . Rab Di Gal Nu . Jehra Samajh Gaya Oh Pagal Hai . Jehra Samajh Gaya Oh Pagal Hai . Deed Hundi Ishq Di Pagal Nu . Deed Hundi Ishq Di Pagal Nu . Deed Hundi Ishq Di Pagal Nu . Deed Hundi Ishq Di Pagal Nu . Sufi Taan Bekasoor Hai Ishqa . Sufi Taan Bekasoor Hai Ishqa . Sufi Taan Bekasoor Hai Ishqa . Sufi Taan Bekasoor Hai Ishqa . Bekasoor Ae Ishq . Ni Main Likhana See Hor Kujh Likh Gaya Tu . Ni Main Likhana See Hor Kujh Likh Gaya Tu . Ni Main Likhana See Hor Kujh Likh Gaya Tu . Ni Main Likhana See Hor Kujh Likh Gaya Tu . ====================== ♪ Songwriter : Sufi Parveen ♪ Composer : Sufi Parveen ♪ Language : Punjabi, Urdu ♪ Original Date : 15 July 2018 ♪ Copyright : © 2019 Sufi Parveen ==============================