Tu Nahin Hai Mere Layak

Lyrics

Ae Jahan Na Bula Mujhako .

Na Bula Mujhako .

Ae Jahan Na Bula Mujhako .


Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .


Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .


Bikhar Jaaungi Main Jahan Mein Aakar .


Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .


Koi Kahta Vastra Chhotey Koi Kahta Hushnwaali Hai .

Koi Kahta Vastra Chhotey Koi Kahta Hushnwaali Hai .


Har Mod Pe Galat Soch Har Gali Mein Mujhako Gaali Hai .


Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .


Alaap ...


Dha Re Re Re Ni Ni Dha .

Dha Re Re Re Ni Ni Dha .

Dha Re Re Re Ni Ni Dha .


Ni Re Re Ni Ni Dha.

Dha Re Ni Ni Dha Dha .


Tu Nahin, Tu Nahin, Tu Nahin, Tu Nahin .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin, Tu Nahin, Tu Nahin, Tu Nahin .

Tu Nahin Hai Mere Layak .


Alaap ...


Tu Jail Ki Tarah Hai .

Tu Jail Ki Tarah Hai .


Agar Baahar Niklun Haiwan Khada Hai .


Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .


Ho Teri Galiyon Mein Nahin Meri Hifaazat .

Ho Teri Sadakon Pe Nahin Meri Hifaazat .

Ho Teri Galiyon Mein Nahin Meri Hifaazat .

Me aaa re Baabulaaaa...

Ho Tere Agne Mein Nahin Meri Hifaazat .


Nahin Meri Hifaazat .

Nahin Meri Hifaazat .


Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .

Tu Nahin Hai Mere Layak .


======================

♪ Songwriter : Sufi Parveen

♪ Composer : Sufi Parveen

♪ Language : Hindi, Urdu

♪ Original Date : 16 April 2018

♪ Copyright : © 2019 Sufi Parveen

=============================